Dni obce kultúrno-spoločenský program DFS Podtatranček (8)