Dni obce kultúrno-spoločenský program DFS Podtatranček (11)